Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Erkeğe Bağlı Nedenler

Y kromozomu mikrodelesyonu,  Azospermi ya da şiddetli oligospermisi olanlarda %10-15 sıklıkta görülür. Sıklıkla AZFa, AZFb ve AZFc bölgelerinde görülmektedir. AZFa ve AZFb bölgesinde delesyon varlığında biopsi ile sperm bulunma ihtimali oldukça azalmaktadır. Ancak AZFc bölgesinde delesyon olması durumunda semende dahi sperm hücresine rastlanabilmektedir.