Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Erkeğe Bağlı Nedenler

Varikosel  erkeğe bağlı infertilitede  en fazla suçlanan nedenlerin başında gelir. Pampiniform pleksus adı verilen ve testislerden kirli kanı taşıyan damar sistemindeki genişlemelere varikosel adı verilmektedir. Varikosel gözle görülebilir, elle hissedilebilir veya Doppler ultrason incelemesi ile saptanabilir.  Varikoseli olan erkeklerde infertilite dışında en belirgin yakınma kronik kasık ağrısı, bir testisin diğerinden daha farklı boyutta olması ve baskı hissidir. Bugün için sadece klinik varikoselin yani gözle görülen veya elle hissedilen varikoselin önemi olduğu kabul edilmektedir.
 
Daha önce eşini hamile bırakmış olan erkeklerin %20 sinde varikosel bulunmaktadır. Kadının normal olduğu infertile  çiftlerde ise varikosel görülme oranı %35 - %40 civarındadır.
 
Varikoselin infetiliteye nasıl neden olduğuna  dair herkes tarafından kabul gören bir teori yoktur. Varikoseli olan erkeklerin menilerinde stres paterni adı verilen sperm morfoloji ve hareket bozukluğu görüldüğü söylenmiş olsa da benzer bozuklukların varikoseli olmayan erkeklerde de görülmüş olması bu bulgunun önemine gölge düşürmektedir.
 
Genel olarak ürologlar arasında kabul gören görüş subklinik varikosellerin tamirinin herhangi bir faydası olmadığı şeklindedir. Klinik yani elle hissedilen veya gözle görülen varikosellerin özellikle kronik kasık ağrısı veya baskı hissi ile beraber olanlarının ve adolesan çağda görülen varikosellerin tedavi edilmeleri konusunda da görüş birliği mevcuttur.
 
Ürologlar tarafından yaygın olarak yapılsa da androloglar ve jinekologlar tarafından daha süpheci bir şekilde yaklaşılan konu ise semen parameterleri bozuk infertil erkeklerde varikosel tamirinin yararı olup olmadığıdır. Yapılan  çalışmaların irdelenmesinde varikosel tamiri yapılan ve yapılmayan erkeklerin eşlerini hamile bırakabilme şanslarında herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenmektedir. Özellikle azospermi veya şiddetli sperm sayı azalması (3 milyon/ml ve altı) olgularında varikosel tamirinin yeri olmadığı kanaatine varılmıştır.