Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Kadına Bağlı Nedenler

-Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Çoğul Gebelik Riski

Doğal gebeliklerde çoğul gebelik riski her 80 doğumda 1 iken bu oran tüp bebek tedavisi sonrasında 20 kat artmaktadır. Yaklaşık olarak her 4 tüp bebek gebeliğinden biri çoğul gebeliktir. Çocuk arzusu ile tedaviye başladığınızda gebelik düşüncesi özellikle birden fazla çocuk olasılığı heycan verici bir başarı olarak algılansada çoğul gebelik hem bebekler hem de anne adına ciddi riskler ifade etmektedir.
Çoğul gebeliklerde düşük, erken doğum, prematüriteye bağlı bebek ölümleri, spastisite, gelişme gerilikleri, doğum arazları, annede yüksek tansiyon, şeker hastalığı, operatif doğum, gebelikte ve doğum sonrasında kanama riskleri ciddi olarak artmaktadır.. Doğum sonrası bebeklerin uzun süre hastanede kalması, anne ve babanın çocukların bakımı ile fazlaca yorgun düşmeleri aile içi huzuruda olumsuz etkiliyebilmektedir.
Tüp bebek tedavisinde transfer edilecek embriyoların sayısı bu açıdan kritik bir rol oynamaktadır. Embriyoların kalitesi, kadının yaşı, önceki gebelik yada tedavi hikayesi, merkezin genel başarı oranı bir bütün olarak değerlendirilmeli transfer edilecek embryo sayısı bu doğrultuda belirlenmelidir.
Eğer tedavi sonrasında üçüz yada daha yüksek sayıda gebelik oluşursa iki yada daha fazla sayıdaki gebeliğin seçici olarak sonlandırılması kalan (maksimum) ikiz gebeliğin sağlıklı doğum şansını artırmaktadır. Bu hem çift hemde doktoru için verilmesi zor bir karardır ve nadiren de olsa tüm gebeliklerin düşükle sonlanmasına yol açabilmektedir

-Overian Hipersitimülasyon Sendromu

Yumurtalıkların istenenden fazla sayıda yumurta oluşturması durumudur. Overian Hipersitimülasyon Sendromu (OHSS) fertilite ilaçlarının kullanımına bağlı gelişen nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. IVF tedavisi alan her 100 kadından yaklaşık 2 sinde görülür.
Yumurtalıkların OHSS e yol açan aşırı uyarılması daha ziyade polikistik over rahatsızlığı olan genç kadınlarda gözlenmektedir.
IVF tedavisi süresince yapılacak ultrasound ve kan testleri yumurtalıkların tedaviye istenenden daha fazla cevap verip vermediğini dolayısı ile OHSS riskinin derecesini gösterecektir. Eğer cevap istenenden fazla ise riskin derecesine göre ya ilaç dozu azaltılacak, yada kısa bir süreliğine ilaç tamamen kesilecektir. Nadiren de olsa tedavinin tamamen iptalinin gerektiği durumlar olabilir. Eğer tedavi tamamen iptal edilirse bir sonraki adet kanamasına kadar cinsel ilişkide bulunmamanız ve gebelikten kaçınmanız önerilecektir. Genelde bir kaç hafta içinde tedaviye daha düşük doz ile yeniden başlanabilmektedir.
OHSS in belirtileri genelde yumurta toplama işlemini takiben ortaya çıkmakta ve gebelik oluşursa daha da şiddetlenmektedir. Eğer yumurta toplama işlemini takiben OHSS erken dönemde gelişirse ya embryo transferi yapılmamakta ve tüm embryolar dondurularak tam iyileşmeyi takiben sonraki aylarda kullanılmak üzere saklanmakta yada uygun olduğu düşünülen durumlarda embryolar 5. güne kadar kültür ortamında saklanarak sadece 1 embryo transfer edilmekte ve çoğul gebelik riski ve OHSS şiddetinin azaltılması amaçlanmaktadır.

OHSS in belirtileri

Karında gitgide artan şişkinlik hissi ve rahatsızlığı
Ardarda gelen bulantı ve kusmalar
Ardarda gelen ishal
Az miktarda koyu renkli idrar
Nefes darlığı

Belirtiler hastalığın şiddetine göre hafif, orta ve ciddi düzeyde olabilir. Hafif şiddette gelişen OHSS ayaktan tedavi edilirken daha şiddetli durumlarda hastaneye yatış gerekmektedir.
Bol miktarda su içilmesi, hafif yürüyüşlerle hareketsizlikten kaçınılması, gerekirse paracetamol ile ağrı kontrolü önerilmektedir. Yukarıda bahsedilen belirtiler gelişirse en kısa sürede hekiminiz haberdar edilmelidir.

-Dış Gebelik

Dış gebelik riski özellikle fallop tüplerindeki problemlere bağlı infertilite durumunda artış gösterebilmektedir. Bunu önlemek mümkün olmasada her gebeliğin kan testleri ve ultrason ile çok yakından takip edilmesi sayesinde dış gebelikler sizlere tıbbi bir zarar vermeden erken dönemde yakalanabilmektedir. Tedavisi genelde ameliyat olsada bazı durumlarda ilaç tedaviside uygulanabilmektedir.
Fertilite ilaçlarına karşı ciddi sistemik allerjik reaksiyon riski düşüktür. Bazı hallerde enjeksiyon yerinde kızarıklıkla karakterize yerel allerjik reaksiyon gözlenebilir. Kullanılan ilaca göre sıcak basması, baş ağrısı, ruhsal dalgalanmalar hissedilebileceği gibi karında hafif dolgunluk hissi de gelişebilir.
Yumurta toplama işlemi esnasında çok düşük oranlarda enfeksiyon ve kanama riskinden söz edilebilir ancak bu riskler işlemlerin ameliyathane ortamında, steril koşullarda, ultrason eşliğinde yapılması ile en aza indirilmiştir.