Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Erkeğe Bağlı Nedenler

Testis tümörleri 100.000 erkekte  6-11 oranında görülen,  genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Büyük çoğunluğu ( %96) germ hücre tümörleridir. İlk tanı konduğunda genellikle tek taraflı olan bu tümörler nadiren ( %1-2 kadar) iki taraflı görülürler. İnmemiş testis öyküsü: normal olan olgulara göre 5-10 kez daha sık görülmektedir.

Yakın aile fertlerinde tümör olması, intrauterin bazı hormonlara maruz kalma durumunda, Klinefelter gibi bazı kromozomal hastalıklarda, daha önce testis tümörü veya intratubuler neoplazisi olanlarda, geçirilmiş oorşit ya da testis travması olanlarda bu tümörler daha sıktır. Benzer şekilde 12. kromozomun kısa kolunda gözlenen defektler testis tümörleri ve özellikle de ekstragonadal germ hücre tümörlerinin tanımlanmasında önemlidir.