Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Kadına Bağlı Nedenler

Karın alt bölgesinde açılan 3 - 5 mm’lik deliklerden içeri sokulan aletler ile rahim, yumurtalık ve tüpleri ilgilendiren hastalık veya sorunlar doğrudan gözlemlenebiliyor ve gerekli görülürse cerrahi girişim yapılabiliyor. Laparoskopi ile sorunlar; hastanede kısa süreli, az ağrılı, hızlı iyileşme süreci ve minimum enfeksiyon riski ile çözülebiliyor.

Jinekoloji alanında laparoskopi süreci günümüzde hem tanı hem de tedavi amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Jinekolojik perspektifde başlıca kullanım alanları:

Kısırlık yönetiminde tanı ve tedavi amaçlı ls uygulamaları
Karın içi yapışıklıklar ve Tüplerin açılması
Hasarlı tüplerin alınması
Endometriozis-çikolata kistleri cerrahisi
Kronik pelvik ağrı yönetimi
Akut karın nedeni olabilen jinekolojik acillere müdahele
Adneksiyel kitlelerin-yumurtalık ve tüpler ile ilgili kitlelerin yönetimi
Onkolojik işlemler-kanser cerrahisi amaçlı girişimler
Ürojinekolojik girişimler olarak sıralanabilir.
Tuba ligasyonu kısırlaştırma
Myom operasyonları