Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Erkeğe Bağlı Nedenler

Azospermisi olan erkelerin de %10-15'inde kromozomal anomali görülebildiğinden, bu hastalarda mutlaka kromozom analizi yapılmalıdır. En sık görülen problem ise Klinefelter Sendromu dediğimiz durumdur. Bu durumda normalde 46,XY olan kromozom dizilişi, 47, XXY şeklinde olmaktadır. Bu hastalığın mozaik tipinde yani anormal dizilime ek olarak normal kromozom yapısı da olanlarda ( 46, XY+ 47,XXY) semen örneğinde çok az miktarda da olsa sperm olabildiği için mikroenjeksiyon yöntemi ile gebelik elde edilebilmektedir. Ancak kromozom yapısı sadece 47,XXY olan hastalarda menide hiç sperm olmama yani azospermi durumu sıklıkla görüldüğünden, çocuk sahibi olabilmek açısından  tek şans TESE dediğimiz, erkeğin yumurtalıklarından biopsi alarak sperm elde edilmesi ve ardından tüp bebek uygulaması yapılmasıdır.
 
Klinefelter sendromu olan azospermik erkekler testis biopisisi ve tüp bebek mikroenjeksiyon yöntemi  ile çocuk sahibi olabilirler