Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Kadına Bağlı Nedenler

Histeroskopi, vajina ve rahim ağzından girilerek histeroskop adı verilen özel bir optik cihaz ile rahim içinin gözlenmesidir. Lokal anestezi veya genel anestezi altynda yapılmaktadır. Genellikle operasyon süresi 30 dakikayı geçmemektedir.
Yöntem uygulanırken 3-5 mm kalınlığındaki histeroskop rahim ağzından rahim içine sokulur. Histeroskopun kanalından verilen CO2 gazı veya özel sıvılar rahim içini şişirmek için kullanılmaktadır. Histeroskop ile alınan görüntü, optik-kamera sistemi aracılığıyla monitöre aktarılmaktadır .Günümüzde histeroskopi uterin kavitenin değerlendirilmesi ve intrauterin patolojilerin saptanmasında altın standart bir teknik olarak kabul edilmektedir

HİSTERESKOPİ İLE NELER TESBİT EDİLEBİLİR

Aşırı kanamalara yol açan polip veya myomlar
Doğuştan olan rahim anomalileri (septum, bikornis, arkuat, hipoplazi)
Rahim içi yapışıklıkları
Rahim içi dokusunun (endometrium) erken evre kanserleri teşhis edilebilir. Doğrudan gözlem altında şüpheli bölgeden biopsi alınabilir.
İpi görülemeyen veya rahim içine kaçan spiralin çıkartılması
Tekrarlayan düşüklerin araştırlması
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığını araştırması
Anormal histerosalpingografi (HSG) veya ultrason bulgusunu kesinleştirmek için yapılabilir.
Rahim boşluğu ve tüplerin başlangıcı normal olarak görülmektedir

HİSTERESKOPİ İLE NELER TEDAVİ EDİLEBİLİR

Anormal kanamalar
Submüköz myomların veya endometrial poliplerin tedavisi
Rahim içi yapışıklıkların tanısı ve tedavisi
Rahim içi perdelerin tanısı ve tedavisi
Tekrarlayan düşüklü olgularda endoservikal kanal ve uterin kavitenin incelenmesi
Rahim filminde sorun saptanan olguların değerendirilmesi
Tedaviye cevapsız kanamalı hastalarda lazer veya elektrocerrahi ile kanamanın kesilmesi
Tüplerin tıkanıklıklarını tubal kanulasyon işlemi ile açma
Histeroskopik olarak tüplerin tıkanması-kısırlaştırma
Kayıp intrauterin araçların veya diğer yabancı cimlerin çıkarılması
Kısırlığı olan olgularda tedavi öncesi rahim içinin değerlendirilmesi histereskopi ile yapılabilmektedir