Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Tüp Bebek Tedavisi

Tıbbi gereklilik durumunda yumurtalar sperm ile döllenmeden daha ileri yıllarda kullanılmak üzere dondurulabilmektedir. Bu tıbbi gereklilik halleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle detaylandırılmakla beraber en sık neden evli olmayan kadınlarda kısırlık oluşturma riski yüksek olan kanser tedavisi öncesinde yumurtanın dondurulmasıdır. Kanser tedavisi öncesinde kadının evli olması durumunda yumurta dondurulması yerine embriyo dondurulması daha yüksek başarı nedeni ile tercih edilmektedir.

37 yaşının altındaki, iyileşme şansının yüksek olduğu ve IVF tedavisinden olumsuz etkilenmeyecek kanser hastalarında kanser tedavisi öncesi, 37 yaşını altında ciddi endometriozis tanısı alan ve gebeliği yakın vakitte düşünmeyen kadınarda, 37 yaşının altında erken menopoz riskinin yüksek olduğu tıbbi rahatsızlıklarda ve 37 yaşının altında gebeliği yakın vakitte düşünmeyen ve gebelik şansının azaldığını düşünen kadınlarda yumurta dondurulması düşünülebilir.

Tüp bebek tedavisi sonrasında toplanan yumurtalar hemen dondurulmakta ve kullanımına ihtiyaç duyulduğu aşamada çözülerek, eşin spermi ile döllenmekte ve oluşan embriyolardan gebelik şansı en yüksek olanlar rahime transfer edilmektedir.

Başarıyı etkileyen en önemli faktör yumurtaların donma ve çözülme işlemi esnasında hayatiyetlerini yitirme riskidir. Insan yumurtası bedenimizdeki en büyük hücrelerden biridir ve yüksek oranda su içerir. Dondurma işlemi esnasında bu su buz kıristallerine dönüşebilmekte ve hücreye zarar vererek yumutanın yaşam ve döllenme şansını engelleyebilmektedir. Buna rağmen gelişen teknoloji bu riski ciddi boyutlarda azaltmıştır.

Başarı oranları yaklaşık olarak %10 ila 15 arasında rapor edilmekle birlikte 'vitrifikasyon' adı verilen yeni bir hızlı dondurma yöntemi ile gebelik şansının daha da yüksek olabileceği bildirilmiştir. Dondurma ve çözülme işlemlerinden canlı olarak çıkan yumurtalar ile oluşan gebeliklerde dondurma işlemine bağlı gelişen bir doğum arazı  gözlenmemiştir.