Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Erkeğe Bağlı Nedenler

• Varikosel % 42.2
• Sebebi belirsiz % 22.7
• Tıkanma % 14.3
• İnmemiş testis % 3.4
• İmmünolojik % 2.6
• Ejekülatuvardisfonksiyon % 1.3
• İlaç/radyasyon % 1.1
• Endokrinolojik % 1.1
• Enfeksiyon % 0.9
• Seksüel disfonksiyon % 0.3
• Sistemik hastalık % 0.3
• Sertolicell-only % 0.2
• Ultrastrüktüreldefekt % 0.2
• Genetik % 0.1
• Testis kanseri