Tavmergen IVF Clinic | İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi


İletişim : +90 232 445 31 45

Tüp Bebek Tedavisi

Yeni bir teknik olan  ERA testi,  embriyo transferi yapılması planlanan gün  rahimden alınan küçük bir doku parçasında, embriyonun rahme tutunmasında rol alan 230’dan fazla genin incelenmesi sonrası rahmin embriyoyu kabul edip etmeyeceğini veya ne zaman kabul edebileceğini belirlemek amaçlı gerçekleştirilen bir testtir.
Gerçekleştirilen çalışmalar, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olguların 1/4’ünde başarısızlığın embriyo transfer gününde rahmin embriyo için tam olarak hazır olmaması neticesinde meydana geldiğini göstermektedir.  Dolayısı ile bu olgularda embriyo transfer öncesi yapılacak ERA testi ile gebelik için transfer yapılması gereken en uygun gün belirlenebiliyor.

İlk aşamada tekrarlayan implantasyon başarısızlığı gözlenen olgularda kullanılan önemli bir test gibi görünse de gelecekte ERA testi tedavi aşamasında olan her olguda uygulanabilecek, kişisel embriyo transferi planlaması yapılabilecek bir testtir.